1. Voor het aanvragen van buitengewoon verlof (buiten de reguliere schoolvakanties of vrije dagen), kunt u het volgende formulier gebruiken: verlofformulier Kleurrijk
  2.  Geen mogelijkheid om te printen? Een papieren exemplaar is op school te verkrijgen bij de administratie. Het ingevulde formulier graag inleveren bij de administratie.
  3. Het schoolondersteuningsprofiel treft u hier aan: SOP-Leilinde-Waddinxveen