Kleurrijk in 1 minuut

Ieder kind heeft unieke talenten ontvangen van God. Op Kleurrijk onderwijs en opvang Waddinxveen komen deze tot groei en bloei. Hoe? Door persoonlijke aandacht voor iedere leerling; in ons onderwijs staat het kind centraal. Kleurrijk heeft moderne leermethodes met digitale hulpmiddelen en biedt een stimulerend en levendig schoolklimaat.

Kleurrijk is een basisschool waar ouders die christen zijn hun kinderen graag aan toevertrouwen. We zijn een school met de Bijbel als basis, medewerkers zijn christen en werken vanuit hun geloof. Ouders die voor onze school kiezen vinden het belangrijk dat hun kind onderwijs krijgt dat aansluit bij de eigen christelijke levensovertuiging. Onze leerkrachten leveren daaraan als identiteitsdrager een belangrijke bijdrage.
Ook goed om te weten: we werken nauw samen met kinderorganisatie ‘To Be Kind’, die voor- en naschoolse opvang en peuteropvang verzorgt.

Wat onze school verder uniek maakt? Kleurrijk is gericht op groei en ontwikkeling zodat ieder kind op een persoonlijk niveau excelleert. We gebruiken tablets voor de basisvakken, zo werken leerlingen op hun eigen niveau. ‘s Middags zijn de groepen onder meer actief met wereldoriëntatie, Engels en het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden zoals problemen oplossen en communiceren. Belangrijk: wij leren kinderen creatief denken, samenwerken en onderzoeken. Zo benutten wij de mogelijkheden en verschillen van alle leerlingen.
Van elk kind brengen we de onderwijsbehoeftes in kaart en deze volgen we ook. Ouders zijn hierbij sterk betrokken, samen volgen wij de ontwikkeling van je kind.

Zullen we eens kennismaken? We nemen graag uitgebreid de tijd voor jou en je kind. Bel directeur Lydia voor een afspraak of antwoord op je vragen (0182 612 341) of stuur een mail naar administratiekleurrijk@levwn.nl