Deedee naar Liberia?

Annet GoossensNieuwsberichten

 

Er is voor Deedee een verblijfsvergunning aangevraagd. Deze aanvraag is afgewezen door het IND. Deedee heeft geen machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en er is geen reden, volgens het IND, om haar daarvoor een vrijstelling te verlenen. Daarom krijgt zijn geen verblijfsvergunning.
Omdat de aanvraag voor de verblijfsvergunning is afgewezen, moet Deedee Nederland en de EU binnen 4 weken verlaten.
De advocaat van Mary Grigsby, de overgrootoma van Deedee die voor haar zorgt, heeft een bezwaarschrift ingediend bij het IND. Ook is er een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter, om er voor te zorgen dat Deedee de behandeling van het bezwaarschrift in Nederland af mag wachten. Wij hebben contact opgenomen met de pers om de zaak van Deedee onder de aandacht te brengen. Vanmorgen stond er een artikel in het Nederlands Dagblad.

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/kleuter-deedee-wacht-uitzetting-naar-liberia.2939772.lynkx

Maandag was het Algemeen Dagblad op school. Op de site van het AD is een artikel en een filmpje te vinden over Deedee.

https://www.ad.nl/binnenland/wat-moet-deedee-4-moederziel-alleen-in-liberia~a738a052/

Misschien kunt u dit artikel delen via FaceBook om zo veel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van het gebeuren rond Deedee.
We hebben contact met verschillende instanties zoals Vluchtelingenwerk en Defence for Children, om te zien wat zij voor Deedee kunnen betekenen. Ook is er contact met de gemeente Waddinxveen, zowel beleidsambtenaren als burgemeester en wethouders. We proberen verder de link naar de Tweede Kamer te leggen. Als u contacten heeft in de (landelijke) politiek, stellen wij het zeer op prijs als u bij hen de zaak van Deedee onder de aandacht brengt. Daarnaast blijven wij u vragen om gebed voor Mary en Deedee.

Hartelijk dank voor uw meeleven voor en met Deedee en Mary.

Namens het team van GBS Kleurrijk,

Clazien Sonneveld