Kleurrijk (onderdeel van LEV-WN) is een kindcentrum dat vanuit een doorleefde christelijke identiteit een omgeving wil creëren waarin kinderen tussen de 0 en 13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk om ieder kind een integrale en doorgaande ontwikkellijn te bieden waarbij onderwijs en opvang vanuit één visie samenwerken.

SAMEN LEREN GELOVEN GROEIEN

  • Wij bieden opvang en onderwijs op basis van de Bijbel
  • Leren en ontwikkelen gaan samen
  • Ontmoeting, verbinding
  • Inclusiever onderwijs

De expertise van leerkrachten en pedagogisch medewerkers bundelen we onder één vlag, de Kleurrijk-vlag, om gemeenschappelijk te werken aan het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen.

Hannie Poot (directeur Kleurrijk) en Caroline Nieuwelink (teamleider opvang)