Basisschool Kleurrijk is een positief christelijke basisschool voor onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Wij zijn een onderdeel van LEV-WN,

Wij bieden onderwijs voor alle kinderen en ouders die vanuit een christelijke levensovertuiging bewust kiezen voor ons onderwijs. Op onze school staat de liefde voor God en de naaste centraal. Wij geloven in de ontwikkeling van kinderen met hun unieke gaven en talenten. Met al hun verschillen zijn ze waardevolle kinderen voor God, voor ons en voor elkaar. Wij mogen hen voorleven en leren zichzelf en de ander te accepteren en te waarderen.

Hoe doen we dat?

  • Met de bijbel als bron, leert elke leerling op onze school dat hij of zij een geliefd kind is van God.
  • Wij zijn gericht op groei en ontwikkeling zodat ieder kind op een persoonlijk niveau excelleert. We gebruiken tablets voor de basisvakken, zo werken onze leerlingen op hun eigen niveau. ’s Middags zijn de groepen o.a. bezig met wereldoriëntatie, Engels, en het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden.
  • Wij leren kinderen creatief denken, samenwerken en onderzoeken. Vanuit deze vaardigheden benutten wij de mogelijkheden en verschillen van alle leerlingen.
  • We volgen elk kind, brengen de onderwijsbehoeftes in kaart. Ouders zijn hierin onmisbaar, samen volgen wij de ontwikkeling van het kind.