Ouders zijn betrokken op het leren van hun kinderen en de schoolorganisatie. Ouderbetrokkenheid op onze school ziet er zo uit:

  • Startgesprekken met de leerkracht aan het begin van het jaar, samen met hun kind
  • Spreekavonden (rapporten)
  • Projectafsluitingen
  • Vieringen
  • Identiteitscommissie
  • Activiteitencommissie
  • Medezeggenschapsraad
  • Meehelpen bij diverse activiteiten

Ouders denken mee over hoe zij betrokken blijven bij het leren van de kinderen.