Om de directeur te ondersteunen bij identiteit gerelateerde vraagstukken is er op school een identiteitscommissie ingesteld.

Omvang

De identiteitscommissie bestaat uit minstens twee ouders en de directeur.

Taken

Tot de taken van de commissie behoren:

  • Het voeren van aanmeldingsgesprekken met nieuwe ouders;
  • Verslaglegging van aanmeldingsgesprekken;
  • Toetsen van aanmelding aan vastgestelde toelatingscriteria;
  • Samen met de directeur besluiten over toelating;
  • De directeur gevraagd en ongevraagd adviseren over identiteit gerelateerde schoolzaken;
  • Meedenken over en werken aan het imago van de school.
  • Ondersteuning van de leerkrachten m.b.t. identiteit.

Leden van deze commissie moeten voldoen aan een vastgestelde profielschets.