De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.
De raad heeft adviesrecht of instemmingsrecht op een aantal beleidszaken zoals het schoolplan en het formatieplan. De MR kijkt constructief kritisch mee, kan met nieuwe frisse impulsen komen, afwegingen maken en behartigt belangen van ouders en personeel.