De school beschikt over een School Ondersteuningsplan. Dit is in samenwerking met alle
LEV-WN-scholen opgesteld. In de regio is de school aangesloten bij het samenwerkingsverband Midden Holland. Vraagt u er ook gerust de leerkracht naar. Er wordt ook samengewerkt met het Sociaal Team.

In het ondersteuningsplan staan de procedures beschreven die de school volgt om bijzondere onderwijsbehoefte bij leerlingen te signaleren, diagnosticeren en te behandelen. Het uitgangspunt van de school is dat kinderen die lichte of zware ondersteuning nodig hebben die ondersteuning in de eigen groep te geven. De intern begeleider gaat samen met ouders en de groepsleerkracht na welke mogelijkheden er zijn en wat de juiste aanpak is.

Het School Ondersteuningsplan ligt op school ter inzage. U kunt het bestand ook lezen c.q. downloaden via deze link .