Op basisschool Kleurrijk maken veel kinderen gebruik van de TSO.

De overblijfkinderen eten allemaal in de eigen klas, samen met de leerkracht. Er wordt gelezen uit de bijbel en de kinderen eten ieder aan hun eigen tafel. Na het eten gaan alle overblijfkinderen onder begeleiding van een leerkracht, klassenassistent of  stagiaire buiten spelen.