Op basisschool Kleurrijk maken veel kinderen gebruik van de TSO. Om een veilig, gestructureerd en gezellig overblijfmoment te garanderen voor onze leerlingen, is er een TSOcommissie. Deze zorgt voor de coördinatie en organisatie van de TSO. Om de TSO te kunnen regelen worden de ouders ingeschakeld van de kinderen die op school blijven eten. U ontvangt hiervoor een (kleine) vrijwilligersvergoeding. De TSO-bijdrage is per kind €0,60 per dag.

Met een vast team van coördinatoren wordt de veiligheid en continuïteit gewaarborgd. Daarnaast worden zoals gezegd, alle ouders van kinderen die gebruik maken van TSO, volgens een rooster ingedeeld als TSO-ouder. Door dit systeem kunnen we de kosten laag houden, en krijgt u als ouder de kans om een kijkje te nemen in het schoolleven van uw kind.

De overblijfkinderen eten allemaal in de eigen klas, samen met een TSO-ouder. Er wordt gelezen uit de bijbel en de kinderen eten ieder aan hun eigen tafel. Na het eten gaan alle overblijfkinderen onder begeleiding van de TSO-ouders buiten spelen.

De TSO-commissie bestaat uit twee ouders: Angenieta van den Berg en Jolanda Nienhuis.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, laat het ons gerust weten via:  tsoleilinde@levwn.nl

U wilt uw kind opgeven voor TSO? Vul dan het volgende formulier in: Aanvraagformulier TSO