BSO

Openingstijden
Kleurrijk Opvang is iedere dag open van 14:30 uur tot 18:00 uur.
In overleg is opvang tot 18.30 uur mogelijk.
In de vakantie zijn we open van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Tarieven 2022

KDV: € 8,75
BSO 40 weken: € 9,67
BSO 52 weken: € 8,12

Op studiedagen van Kleurrijk Onderwijs is Kleurrijk Opvang open van 7.30 uur tot 18.00 uur tegen vergoeding.

DAGOPVANG

Openingstijden
De dagopvang is iedere dag open van 7:30 uur tot 18:00 uur.
In de vakantie zijn wij ook iedere dag geopend.

 

Ruilen en extra dagen
Wanneer u gebruik wilt maken van een ruildag dient u dit minimaal twee weken van tevoren aan te vragen per mail. Het ruilen kan binnen één week en alleen als de groepsgrootte dit toelaat. Vooraf wordt hier door ouders toestemming voor gevraagd en van tevoren wordt bekeken of een ruildag mogelijk is. Pas na toestemming van de pedagogisch medewerkster en/of teamleidster kan er gebruik gemaakt worden van een ruildag.
Wanneer u gebruik wilt maken van een extra dag dient u dit minimaal een week van tevoren aan te vragen per mail. Soms kan er in uitzonderlijk geval, zoals in geval van overlijden, korter van tevoren een ruildag of extra dag worden aangevraagd. Dit bij voorkeur telefonisch, zodat hier snel op gereageerd kan worden.

Bij vakantie, ziekte en/of erkende feestdagen kan niet geruild worden.